Jáchym ve škole bez podmínek

Roušky: roušky jsem v naší škole vyřešili hned 1 září ,kdy jsem chtěl po panu řediteli a třídní učitelce podepsat dokument, že přebírají veškerou odpovědnost za případné psychické a zdravotní potíže v důsledku nošení roušek, respirátorů. Tohle jak pan ředitel tak paní učitelka odmítli podepsat. Takže jsme se dále v tomto směru neměli o čem bavit. A Jáchym roušku nenosí a má klid.

Distanční výuku 27.9.- pan ředitel chtěl dne 27.9. nařídit dětem na zkoušku distanční výuku po poradě s ostatními rodiči se kterými jsem byl již v tu dobu ve styku a po poradě s panem ředitelem Vránou (ZŠ Troubky) jsme 24.9. jsme čtyři otcové pana ředitele navštívili v ředitelně a podařilo se nám mu vysvětlit , že nařízením distanční výuky porušuje zákon, vzal si čas na rozmyšlenou na ověření faktu. Téhož dne distanční výuku zrušil v plném rozsahu.

KARANTÉNA: dne 16.11. nás prostřednictvím emailu pan ředitel informoval o tom, že dle KHS byl v jejich třídě dne 9.11. zjištěn pozitivní kontakt a že dne 18.11 do školy mohou jedině po absolvování PCR testu. Má odpověď byla ve znění, že syn je bez jediného příznaku jakékoliv nemoci a že ve čtvrtek nastupuje do školy.

Ve čtvrtek ráno jsem doprovázel syna do třídy, kde už čekala paní zástupkyně ředitele a začala hovořit o tom, že bude muset syna izolovat, pokoušela se mu vnutit i roušku, tu odmítl.

V zápětí se k nám přidal i pan ředitel a proběhla diskuze o tom, že nás doposud nikdo dle zákonů z KHS o nařízení karantény písemně neinformoval. Diskuze skončila tím, že jsem zůstal sedět před třídou mého syna, abych ho ochránil, protože se pracovníci školy nevyjádřili co bude dál. Pan ředitel i zástupkyně ředitele odešli. Po konci první vyučovací hodiny znovu přichází pan ředitel a zástupkyně ředitele v doprovodu dvou členů PČR. Po klasických úkonech (lustrace mé osoby) mě bylo prostřednictvím jednoho z policistů řečeno, že syn zůstane ve škole, vzhledem k tomu, že hygiena nás jako rodiče písemně neinformovala.

Po dohodě, že synovi ten den nic ve škole nehrozí jsem za asistence PČR dobrovolně opustil školu. Následně mě osobně bylo policistou sděleno, že vzhledem k porušení nařízení o nošení ochrany dýchacích cest budu nahlášen na příslušné úřady. V pátek jsem opět přivedl syna do školy, kdy mi nebyl umožněn vstup do školy. Syna si ve dveřích přebrala paní vychovatelka s asistencí paní zástupkyně. Já zůstal hlídkovat před školou, kdyby syn potřeboval pomoc.

Po první hodině jsem zahlédl jak syn vychází z kanceláře místo toho ,aby byl ve třídě kam byl na začátku vyučování odveden. Vstoupil jsem do školy a šel za synem do třídy, abych se ujistil , že je vše v pořádku. Byl jsem slovně a málem i fyzicky napaden jedním z učitelů (vše mám podloženo video záznamem) po zjištění, že syn je v pořádku jsem se domluvil s třídní učitelkou a zástupkyní, že mě syn bude před školou předán po třetí vyučovací hodině. I tak jsem zůstal celou dobu před školou. Mě zděšení přišlo ve chvíli, kdy skončila druhá hodina a syn opustil školu. Co by se dělo, když bych před školou nestál nevím, nikdo mě totiž o dřívějším ukončení vyučování neinformoval.

Byl jsem tak rozčilen že jsem vezl syna domů a já chtěl navštívit školní odbor v Uherském Hradišti a následně PČR pro podání trestních oznámení. Pokusil jsem se ještě jednou telefonicky informovat pana ředitele o tom co se tento den stalo a že jsem odhodlán řešit věci právní cestou. V rozhovoru jsme došli ke shodě, že v pondělí nehrozí synovi ve škole žádné podmínky pro řádnou výuku i když se do třídy vrátí další spolužáci. Já jsem na oplátku slíbil, že do školy nebudu vstupovat bez ochrany dýchacích cest.

Pondělí ráno dostál syn instrukce o tom, že jsem celou dobu venku a v případě jakéhokoliv problémů zasáhnout. O první přestávce syn s úsměvem mával ze dveří třídy, že je vše v naprostém pořádku. Po vyučení jsem si ho vyzvedl a potvrdil mi, že vše proběhlo dle dohody s panem ředitelem.

Sdílení povoleno
Další dotazy do zprávy.
Držím palce dalším odvážným rodičům

Doplňuji fotku a informace že synovi občas dopřejeme to co mu chutná. Je to dítě a neshledávám v tom žádný problém.
Je DOBROVOLNĚ 5x týdne na tréninku hokeje.

×