Piloti a letušky umírají

Všimněte si, kolik srdečních zástav a úmrtí pilotů za letu bylo v druhé polovině roku 2022, stejně jako úmrtí letušek.

V roce 2022 došlo také v Kanadě k řadě neobvyklých havárií vrtulníků.

Obávám se, že se blížíme k velké letecké katastrofě v roce 2023 v důsledku zranění pilotů očkovaných proti neexistujícímu onemocnění COVID-19.

Je důležité poznamenat, že se nejedná o jediné případy, kdy piloti měli za letu srdeční zástavu, která vyústila v havárii, protože jsem si vědom dalších incidentů, které nebyly řádně popsány v médiích.

yl jsem také v kontaktu s piloty, kteří jsou hluboce znepokojeni zraněními způsobenými vakcínou COVID-19, která v současné době utrpěli jejich kolegové piloti, a co to znamená pro bezpečnost letecké dopravy do budoucna.

×