Ostatní

Odlišuje PCR test jednotlivé coronaviry?

Argument, že lidé testovaní na antigen mohou nebo dokonce musí udělat test PCR, aby byli na bezpečné straně, je správný. Ale PCR test je také navržen tak, aby nebyl detekován pouze jeden virus. Nejde o konspirační teorii, ale o oficiální prohlášení amerických státních institucí, že původní testovací sada PCR z roku 2020 nedokázala rozlišit mezi viry. Tato stará stavebnice se již od roku 2022 nesmí používat, údajně existují novější verze, které jsou schopny rozlišit. Podrobný článek o tom: CDC zastavuje nouzové schvalování testu PCR od roku 2020 s odkazem na chřipkovou sezónu.

Existují také protiprohlášení, která tvrdí, že tento test byl dobrovolně stažen, protože se nyní používají nové testy, které dokážou rozlišit mezi SARS-CoV-2 a chřipkou A/B současně. Metodika testování navržená nebo předepsaná celosvětově je popsána WHO zde. Zajímavostí je, že první testovací specifikace pochází ze 17. ledna 2020, kdy pandemie ještě nebyla ani vyhlášena (oficiální začátek, oznámený WHO: 30. ledna 2020). Podrobnou specifikaci, která platí dodnes, naleznete zde a od 19. března 2020 nebyla aktualizována.

Co vlastně PCR test neumí, je rozlišit, zda je pacient infikován a viry se v něm mohou množit, nebo zda byly ve vzorku neaktivní části virů, které byly následně odeslány do laboratoře. Dobré vysvětlení tohoto problému lze nalézt na švédském ministerstvu zdravotnictví, které proto nedoporučuje diagnostiku Covid-19 bez posouzení celkového stavu pacientů. PCR detekce tedy neposkytuje žádné spolehlivé informace o nakažlivosti člověka.

Odborníci tvrdí, že genové sekvence detekované pomocí PCR se v žádném případě nenacházejí pouze u SARS-CoV-2, ale lze je nalézt v mnoha asijských respiračních virech. Krátké sekvence by se nacházely často; dokonce i ve fragmentech, což samozřejmě nejsou viry, které se mohou replikovat.

Nedeklarované toxické složky antigenních testů

Tento produkt je také testem, který obsahuje dvě vysoce pochybné / vysoce toxické složky, které nejsou deklarovány na příbalovém letáku pro koncového uživatele:

Zlaté nanočástice (v Německu spadají do třídy nebezpečnosti mírně radioaktivních látek), které se ukládají v těle, ale již se nedají rozložit (k tomu je podrobná zpráva: Německý profesor: nanomateriály velmi nebezpečné v koronových rychlých testech)

Vysoce toxický roztok pufru, který odstraňuje materiál lidského vzorku z testovací tyčinky a převádí jej do kapaliny. Obsahuje oktyl-/nonylfenol ethoxyláty. Nesou predikát: „Obzvláště znepokojivé: vážné dopady na životní prostředí jsou považovány za pravděpodobné; podléhá schválení“. Kromě různých dalších škodlivých účinků látka při přímém kontaktu způsobuje nenapravitelné poškození očí. (Problém jsme podrobně řešili před měsíci: Nevhodný, toxický: Vláda koupí 25 milionů „bezplatných testů“ od pochybné jednočlenné společnosti)

Zlaté nanočástice ve výše uvedeném produktu jsou výrobcem uvedeny na stránce produktu. Oktyl/nonylfenol ethoxyláty nejsou nikde deklarovány – už jen tato skutečnost by měla vést k okamžitému zákazu obchodu a dovozu.

Testy na Covid detekují i mykoplasmata, které vyvolávají stejné účinky jako údajný SARS-CoV-2

...Nyní může být technickou nutností, aby takový test nedokázal odlišit viry, které jsou si v principu podobné. Ale opravdu jsme nastražili uši, když došlo na definici, že jsou uznávány i bakterie jako tuberkulóza a Mycoplasma pneumoniae.

Tuberkulóza je bakteriální infekční onemocnění, které je rozšířené po celém světě. Toto onemocnění je způsobeno různými typy mykobakterií (Mycobacterium tuberculosis complex) a nejčastěji postihuje plíce u lidí jako plicní tuberkulóza. Příznaky jsou: ztráta chuti k jídlu, ztráta hmotnosti, únava, bolest na hrudi, silný kašel, krvavé sputum, bledá kůže, mírná horečka, noční pocení. Terapie trvá 6 měsíců.

Mycoplasma pneumoniae je bakterie a nejvýznamnější původce tzv. „atypické pneumonie“. Tracheobronchitida, laryngitida, meningitida, zánět středního ucha a další onemocnění mohou být způsobeny Mycoplasma pneumoniae. Navíc, když je člověk infikován, je spojen s poruchami krvetvorného systému, centrálního nervového systému, jater a slinivky břišní a kardiovaskulárními syndromy.

Je velmi nápadné, že tyto dvě nebezpečné bakterie způsobují příznaky, které jsou velmi podobné těm, které jsou uváděny v důsledku SARS-CoV-2 nebo „Long Covid“.

Co všechno detekuje antigenní test na SARS-CoV-2?

Málokteré jiné téma je tak žhavě kontroverzní jako otázka, kam se vlastně poděla chřipka, která se obvykle každý rok vyskytuje. Skutečnosti, že koronavirová pandemie je totožná s pandemií chřipky, se vehementně staví mainstreamové cenzurní instituty převlečené za „ověřovače faktů“. Poté, co vyšlo najevo, že některé testy PCR by neměly rozlišovat mezi koronavirem a chřipkou, je nyní na stole důkaz, že to platí i pro minimálně jeden rozšířený autotest na antigen. Gigantický podvod?

Téma je tak žhavé, že zdroje k němu použité uvádíme trochu jasněji než obvykle. Protože o tuto zprávu budeme znovu bojovat, dokud nebude ohrožena naše existence. Přesto je pravdivá, doložená a ověřitelná pro každého občana na základě našich dokladů. Žádáme vás, abyste si tyto informace pečlivě prostudovali a šířili je dál.

Při zkoumání antigenních testů, které jsou v současnosti dodávány z Číny do Německa přes letiště Linz-Hörsching, jsme narazili na dokument Evropské komise. Tam je definováno, které viry jsou rozpoznávány těmito autotesty antigenu, které se používají hlavně ve školách:

- adenovirus
- adenovirus 3
- Alpha Coronavirus 229E (HCoV-229E)
- Alpha Coronavirus Nl63 (HCoV-Nl63)
– Beta Coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1)
- Beta Coronavirus OC43 (HCoV-OC43)
- Chřipka A H1N1
- Chřipka A H3N2
- Chřipka A H5N1
- Chřipka B Victoria
- Chřipka B Yamagata
- MERS-CoV
- virus příušnic (MuV)
- Mycobacterium tuberculosis
- Mycoplasma Pneumoniae
- Typ viru parainfluenzy
- Virus parainfluenzy typu 2
- Respirační syncytiální V (RSV)
- rhinovirus
- SARS-CoV

Nabízí se otázka, jaký smysl má takový produkt, pokud je zcela zřejmé, že s ním lze detekovat celou řadu známých chřipkových virů. Protože výsledek testů dle inzerátu je vždy „C-pozitivní“, tedy pozitivní na koronaviry. Skutečnost, že se jedná výhradně o korónový test, je falešně naznačena odpovídajícím potiskem na všech těchto produktech. Jak je dobře známo, je to také zaznamenáno a začleněno do denně publikovaných údajů o infekci. Pokud si občan s pozitivním testem na antigen provede pro jistotu PCR test, je známo, že je do statistiky zařazen dvakrát - a každý další PCR test, ať už pozitivní nebo negativní, také.


Pak by mělo být jasné, proč případů stále přibývá!
Nemluvě o toxických složkach ve většině produktů.

Poznámka redakce: Údajný vcovidí virus byl izolován od lidí s běžnou chřipkou, s tím že vědci se pouze domnívali že se jednalo o virus SARS-Cov-2 - na základě toho co vyizolovali udělali PCR a antigenní testy.

Kouzla s grafy - očko a nezočko

Na JIPce je více očkovaných než neočkovaných. Jak zakrýt statistiky? Rozdělíme očkované na očkované 1., 2. dávkou a booster. Díky tomu bude sloupce neočkovaných převyšovat než ten od naočkovaných.

Toto je to co dýcháte v respirátorech po 20 minutách

Tohle jsou bakterie v Petriho misce setrene z rousky po 20 minutach uzivani.....TO JE TO CO DYCHATE!!!

Analýza krve očkovaného - něco inteligentního sestavuje elektronický obvod a součástky

Mikroskop Zeiss identifikuje bioelektrické a syntetické struktury na mikroskopickém sklíčku. Krev patří očkovanému, který před týdnem dostal bodnutí Pfizerem.

Celý umělý systém je v pohybu. Zdá se, že něco inteligentního sestavuje elektronický obvod a dává dohromady struktury pro zařízení.

Buňky se chovají divně, všechny mají ostré hrany, nevypadají zdravě!

Můžete vidět grafenhydroxidová vajíčka, neporušená, proplouvající krví. Brzy se vylíhnou, infikují a zabijí zbytek buněk a následně i hostitele.

Monitorovací systém vaší činnosti

Ještě někdo zde pochybuje o tom že tu o virus nejde? Je to jasný důkaz o tom že jde o total control, akorát vám to nemůžou říct na plnou hubu tak si jako záminku vybrali virus - jde přece o vaše zdraví a vláda udělá vše proto aby vás ochránila.
Je to teprve začátek, jen si to zkuste představit, na každém kroku jste sledováni. Vláda o vás ví všechno. Injekce změní vaše bunky které budou fungovat jako přijímač a vysílač, grafen bude zesilovač a 5G využijí k tomu aby nad vámi měli kontrolu. Vše bude propojené se vším.

Pozor na tyto dezinformace - varuje nás ministverstvo vakcín

...tento seznam je také zároveň i seznam všech vyplněných konspirací.
- Budou zavedeny vakcinační pasy.
- Ne všechny vakcíny mají stejnou účinnost.
- Dvě dávky nestačí bude potřeba pravidelné očkování.
- Vakcína nezajistí plnou imunitu na alespoň jeden rok.

Proutek lze zlomit snadno, ale svazek proutků ne! Nenechme se rozdělovat a spojme síly!

Je třeba spojit síly. Politici mezi náma rozdmýchali zlost a nenávist. Rozdělili nás na zaočkované a nezaočkované, na lidi první třídy a druhé třídy, diskriminace roste, omezují se naše práva. Spojme síly a poražme tuto chobotnici NWO.

<<6566676869>>
×