Intracerebrální krvácení vyvolané vakcínou 💉🩸 (únor 2023)

Intracerebrální krvácení (krvácení do mozkové tkáně) je druhou nejčastější příčinou cévní mozkové příhody (15–30 % mozkových příhod) a nejsmrtelnější. Krevní cévy přenášejí krev do mozku a z mozku. Tepny nebo žíly mohou prasknout buď v důsledku abnormálního tlaku nebo abnormálního vývoje nebo traumatu.

×